KUP BILET ONLINE
WYBÓR KURSU
KUP BILET ONLINE
DANE KONTAKTOWE
PRZEWÓZ OSÓB
JAROSŁAW SPISAK
32-640 ZATOR
LASKOWA 14

Tel. 606 915 988 ( godz. 11 - 18 )
buszator@gmail.com
KUP BILET ONLINE
Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE

FIRMY PRZEWÓZ OSÓB JAROSŁAW SPISAK

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: " Regulaminem", jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 8 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

2. Korzystanie z usług dostępnych w Serwisie wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu. każdy Użytkownik od momentu rozpoczęcia korzystania z Usług dostępnych w Serwisie wyraża akceptację treści i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Firma Przewóz Osób Jarosław Spisak z siedzibą 32-640 Zator, Laskowa 14 świadczy drogą elektroniczną usługę sprzedaży biletów autobusowych on-line.

4. Zamówienie biletu autobusowego polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie www.spisak24.pl, w którym Użytkownik zobowiązany jest do podania na polecenie Przewoźnika następujących danych: imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, adresu email, terminu planowanej podróży, miejsca odjazdu i przyjazdu oraz godziny odjazdu. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza z zamówieniem oraz dokonaniu zapłaty na podany przez pasażera adres email zostanie przesłany bilet autobusowy on-line w formie PDF uprawniający do skorzystania z konkretnej usługi przewozowej.

5. Użytkownik, podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Przewoźnika.

6. Przy zakupie biletu Pasażer zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia poprawności danych, tj. daty, godziny odjazdu i przyjazdu, trasy, liczby pasażerów, zgodności ceny biletu z zapłaconą kwotą. Reklamacje zgłoszone w późniejszym terminie, dotyczące danych i operacji gotówkowych, nie będą uznawane.

7. Zamówiony bilet uprawnia pasażera do przejazdu, na określonej trasie, w określonym dniu, o określonej godzinie i za ustaloną cenę. Wydrukowany bilet zawiera unikatowy numer seryjny, dane osobowe pasażera oraz dane kursu, na który został wykupiony.

8. Jedynie wydrukowany bilet stanowi podstawę do skorzystania z zakupionej usługi przewozowej.

9. System płatności on-line, używany do opłacenia zakupionego biletu jest obsługiwany przez Przelewy24. Regulamin płatności znajduje się pod adresem: http://www.przelewy24.pl/cms,37,regulamin.htm

10. Podczas zakupu biletu, użytkownik jest zobowiązany uważnie stosować się do poleceń wyświetlanych na ekranie. Przedwczesne zamknięcie strony płatności przed potwierdzeniem transakcji będzie skutkować wstrzymaniem wydruku biletu.

11. W przypadku problemów technicznych, użytkownik może kontaktować się z administracją poprzez adres email lub numer telefonu podany na stronie.

12. Ogólne warunki przewozu sa dostępne na żądanie u przewoźnika.

13. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji, jeżeli usługi sprzedaży biletów autobusowych on-line przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do dostraczenia wszelkich informacji i dokumentacji dotyczących składanej reklamacji.

13.1. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości email na adres: buszator@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń.

13.2. Skorzystanie z trybu reklamacji przez Użytkownika nie wpływa na możliwości dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej.

14. Bilety zakupione w systemie sprzedaży on-line nie podlegają zwrotowi.

15. Przewoźnik ma prawo odstąpić od umowy w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych dotyczących karty płatniczej.